Energiebespaarlening: afsluitkosten afgeschaft

Kiest u er voor om uw woning te voorzien van betere isolatie, dan komen daar kosten bij kijken. Het is mogelijk om deze kosten te dekken via een energiebespaarlening. Sinds 1 januari hoeven huiseigenaren geen afsluitkosten te betalen voor een lening.

Wat is een energiebespaarlening?

Een energiebespaarlening wordt aangevraagd door huiseigenaren die hun woning energiezuinig maken. Deze lening, ook wel het ‘Nationaal Energiebespaarfonds’ genoemd, wordt verstrekt uit een speciaal fonds dat financieel wordt gesteund door de Rabobank, ASN Bank en de Rijksoverheid en staat onder leiding van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Huiseigenaren kunnen een bedrag van minimaal €2.500 tot maximaal €25.000 lenen. De looptijd van de lening is afhankelijk van het toegekende bedrag. Op ikinvesteerslim.nl vindt u meer informatie over de lening en bijbehorende rentetarieven. De afsluitkosten voor de lening zijn sinds januari 2015 afgeschaft en dit maakt de lening nóg gunstiger. Voorheen betaalde men 2% afsluitkosten over de hoofdsom van de lening.

energiebespaarlening afsluitkosten afgeschaft

Valt isolatie onder deze regeling?

Er zijn maar liefst 14 energiebesparende maatregelen die onder deze regeling vallen. Het is een vereiste dat deze worden uitgevoerd door een aannemer of installateur. Wilt u zonnepanelen aanschaffen en laten plaatsen? Houd er dan rekening mee dat maximaal 50% van de lening mag worden besteed aan zonnepanelen. Het restante leenbedrag moet worden geïnvesteerd in andere projecten. Deze lening is ideaal voor huiseigenaren die de volgende vormen van isolatie willen toepassen:

Hoe vraagt u een lening aan?

Op ikinvesteerslim.nl kunt u een energiebespaarlening aanvragen. Verstuurd het online aanvraagformulier samen met de noodzakelijke bijlagen. Uw aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen en beoordeeld. Zo wordt er gekeken of de gewenste energiebesparende maatregelen wel toepasbaar zijn. Daarnaast wordt er bepaald of u kredietwaardig bent. Als blijkt dat u aan alle voorwaarden voldoet zal het SVn een lening toekennen. Het toegekende bedrag wordt gestort in een bouwkrediet om misbruik te voorkomen. De gemaakte kosten worden rechtstreeks betaald aan de aannemer of installateur nadat de SVn uw facturen in ontvangst heeft genomen en heeft goedgekeurd.

Rate this post